• ถนน ประชาชื่น 2-0-0 ไร่ ต.บางตลาด ตรว.75000
  60,000,000.00 ฿
 • ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 26 1-0-11 ไร่ ต.บางตลาด ตรว.60000
  24,660,000.00 ฿
 • ซ.แจ้งวัฒนะ 12 0-3-99 ไร่ ต.บางตลาด ตรว.60000
  30,000,000.00 ฿
 • ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 23 1-0-0 ไร่ ต.บางตลาด ตรว.65000
  26,000,000.00 ฿
 • ซ.มาบยายเลีย 24 1-0-79 ไร่ ตรว.9,000บาท
  7,185,000.00 ฿
 • ซ.บุญสัมพันธ์ 9 30-1-71 ไร่
  167,351,250.00 ฿
 • ถนน ประชาชื่น 2-0-0 ไร่
  60,000,000.00 ฿
 • ซ.แจ้งวัฒนะ 12 0-3-99 ไร่
  30,000,000.00 ฿
 • ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 23 1-0-0 ไร่
  26,000,000.00 ฿
 • ซ.แจ้งวัฒนะ 38 1-0-0 ไร่
  0.00 ฿
 • ที่ดิน 100ไร่ บ้านเมียไกรฤกษ์
  1,000,000,000.00 ฿
 • ซ.วัดศรีวารีน้อย 105-1-56 ไร่ บางโฉลง ตรว.12000
  515,553,500.00 ฿
 • ซ.วัดหลวงพ่อโต 44-0-0 ไร่ บางพลี ตรว.26000
  460,000,000.00 ฿
 • ซ.พูลเจริญ 5-0-0 ไร่ บางโฉลง ตรว.16000
  32,500,000.00 ฿
 • ซ.พูลเจริญ 19-1-89 ไร่ บางโฉลง ตรว.12500
  97,390,000.00 ฿
 • ซ.พูลเจริญ 53-1-46 ไร่ บางโฉลง
  0.00 ฿