• ซ.วัดศรีวารีน้อย 105-1-56 ไร่ บางโฉลง ตรว.12000
  515,553,500.00 ฿
 • ซ.วัดหลวงพ่อโต 44-0-0 ไร่ บางพลี ตรว.26000
  460,000,000.00 ฿
 • ซ.พูลเจริญ 5-0-0 ไร่ บางโฉลง ตรว.16000
  32,500,000.00 ฿
 • ซ.พูลเจริญ 19-1-89 ไร่ บางโฉลง ตรว.12500
  97,390,000.00 ฿
 • ซ.พูลเจริญ 53-1-46 ไร่ บางโฉลง
  0.00 ฿