• ถนน ประชาชื่น 2-0-0 ไร่ ต.บางตลาด ตรว.75000
  60,000,000.00 ฿
 • ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 26 1-0-11 ไร่ ต.บางตลาด ตรว.60000
  24,660,000.00 ฿
 • ซ.แจ้งวัฒนะ 12 0-3-99 ไร่ ต.บางตลาด ตรว.60000
  30,000,000.00 ฿
 • ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 23 1-0-0 ไร่ ต.บางตลาด ตรว.65000
  26,000,000.00 ฿
 • ถนน ประชาชื่น 2-0-0 ไร่
  60,000,000.00 ฿
 • ซ.แจ้งวัฒนะ 12 0-3-99 ไร่
  30,000,000.00 ฿
 • ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 23 1-0-0 ไร่
  26,000,000.00 ฿
 • ซ.แจ้งวัฒนะ 38 1-0-0 ไร่
  0.00 ฿