• ซ.มาบยายเลีย 24 1-0-79 ไร่ ตรว.9,000บาท
    7,185,000.00 ฿
  • ซ.บุญสัมพันธ์ 9 30-1-71 ไร่
    167,351,250.00 ฿